• Τα μέτρα της Τροχαίας για τη νέα σχολική χρονιά

  9:09 μμ, Τετάρτη 10 Σεπ 2014 9:09 μμ, Τετάρτη 10 Σεπ 2014

  Τα μέτρα της Τροχαίας για τη νέα σχολική χρονιά

  Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και την προστασία των μαθητών από τροχαία ατυχήματα, έχει προγραμματίσει σειρά μέτρων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού για την Οδική Ασφάλεια.

  Ειδικότερα, τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων:

  τη διάθεση τροχονόμων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδικούς κόμβους κοντά σε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα,

  την εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές,

  την πραγματοποίηση διαλέξεων κυκλοφοριακού περιεχομένου στα σχολεία,

  την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων που σχετίζονται με το οδικό περιβάλλον των σχολείων (οριζόντια και κάθετη σήμανση, προστατευτικά κιγκλιδώματα κ.λπ.), για την αποκατάστασή τους.

  Η βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητα που απαιτεί τη συνεργασία όλων και ιδιαίτερα των εμπλεκόμενων φορέων.

  Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συμβολή τόσο των γονέων όσο και του προσωπικού των σχολείων.

  Οι γονείς ενδεικτικά μπορούν:

  Να εφαρμόζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς είναι εκείνοι που δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.

  Να εκπαιδεύουν το παιδί τους σε θέματα οδικής ασφάλειας από πολύ νωρίς (π.χ. να μάθουν στο παιδί τους να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι μακριά ή κοντά του, να ελέγχει το δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις και να μην κατεβαίνει στο οδόστρωμα όταν πλησιάζει αυτοκίνητο, να διασχίζει το οδόστρωμα από τις διαβάσεις πεζών, να το τοποθετεί στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας κ.α.).

  Να αναζητήσουν, να ελέγξουν και να επιλέξουν την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί τους για να φθάνει και να επιστρέφει από το σχολείο του.

  Να διανύσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του αποτυπωθεί σωστά.

  Να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα).

  Οι Διευθυντές και το λοιπό προσωπικό των σχολείων μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών εξασφαλίζοντας:

  Τη συνεχή ενημέρωσή τους σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

  Την επιλογή με αυστηρά κριτήρια των οχημάτων που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις των μαθητών, τον εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα βοηθήματα που προβλέπει η Νομοθεσία, (π.χ. ζώνες ασφαλείας κλπ) και τη μέριμνα για τη σωστή συντήρησή τους (π.χ. μηχανικά μέρη, ελαστικά κλπ).

  Την ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου που συμβάλλει θετικά στο θέμα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

  Την ενημέρωση της κατά τόπο Υπηρεσίας Τροχαίας πριν την πραγματοποίηση εκδρομής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας Αττικής, οι κυριότερες παραβάσεις των σχολικών λεωφορείων είναι οι εξής:

  Στέρηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων: άρθ. 88 & 90 ΚΟΚ, πταίσμα.

  Στέρηση άδειας οδήγησης D κατηγορίας (ή Δ’ κατηγορίας προ της 19-1-2013), άρθ. 94 ΚΟΚ, πλημμέλημα, διοικητικό πρόστιμο 200,00 € και επιτόπου αφαίρεση του διπλώματος για (30) ημέρες.

  Στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) (μη καταχώρηση επί του εντύπου της αδείας οδήγησης του κοινοτικού κωδικού αριθμού «95») : αρθ.94 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 400,00 € και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

  Ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος και των επιβατών του: Ν. 489/1976 ως ισχύει, πταίσμα και διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 €, με αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για έξι(6) μήνες.

  Στέρηση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ: άρθ. 86 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 400,00 € και ακινητοποίηση του οχήματος.

  Μεταφορά υπεράριθμων μαθητών: άρθ. 33 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 € και αφαίρεση του διπλώματος και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες,

  Μη χρήση ζωνών ασφαλείας:

  Από τον οδηγό: άρθ. 12 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 350,00 € με αφαίρεση του διπλώματος για δέκα (10) ημέρες, καθώς και επιβολή 5 Βαθμών Ποινής Σ.Ε.Σ.Ο.,

  Από τους συνεπιβάτες: άρθ. 33 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 € (στον οδηγό), με αφαίρεση του διπλώματος και των στοιχείων του οχήματος για είκοσι (20) ημέρες.

  Μη ύπαρξη ζωνών ασφαλείας και έλλειψη συνοδού, στα λεωφορεία που μεταφέρουν νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου: διοικητικό πρόστιμο 734,00 € και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για δύο (2) μήνες.

  Μη τήρηση προδιαγραφών ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών-καθισμάτων σε πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα σχολικά (υπεραστικά, ημιαστικά, τουριστικά, ΛΙΧ δήμων) λεωφορεία άρθ. 81 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 200,00 € και ακινητοποίηση του οχήματος.

  Μη ύπαρξη της ένδειξης «ΣΧΟΛΙΚΟ» (εμπρός και πίσω μέρος του λεωφορείου): διοικητικό πρόστιμο 440,00 €.

  Μη εγκατάσταση συσκευής ταχογράφου: διοικητικό πρόστιμο 4.000,00 € στην επιχείρηση (ιδιοκτήτη) και 1.000,00 € στον οδηγό.

  Αντικανονική χρήση ταχογράφου: διοικητικό πρόστιμο 220,00 € στην επιχείρηση (ιδιοκτήτη) και 60,00 € στον οδηγό.

  Μη ύπαρξη φαρμακείου, πυροσβεστήρα και τρίγωνου ασφαλείας: άρθ. 81 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 € και ακινητοποίηση του οχήματος.

  Φθαρμένα – μη κατάλληλα ελαστικά: άρθ. 81 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιμο 80,00 € (στον ιδιοκτήτη), αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για δέκα (10) ημέρες και ακινητοποίηση του οχήματος.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα