• Εμβαθύνουν οι σχέσεις Κίνας-Ελλάδας

  7:38 μμ, Παρασκευή 20 Ιουν 2014 7:38 μμ, Παρασκευή 20 Ιουν 2014

  Εμβαθύνουν οι σχέσεις Κίνας-Ελλάδας

  Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Πρωθυπουργού, Li Keqiang, στην Ελλάδα, ως προσκεκλημένος του Έλληνα Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, οι δύο Πρωθυπουργοί αποτίμησαν θετικά τα πλούσια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κίνας και Ελλάδος, τόσο σε συνέχεια των συνομιλιών τους κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Κίνα, το 2013, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2006.

  Υπήρξε συμφωνία για περαιτέρω ενίσχυση της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, την οποία αξιολογούν ως ιδιαιτέρως σημαντική. Εξέφρασαν, επίσης, τη βούλησή τους να αξιοποιήσουν πλήρως τους μηχανισμούς διμερούς συνεργασίας τους, όπως την Ομάδα Επαφής μεταξύ των δυο Κυβερνήσεων, την Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή κ.ά., και να εμβαθύνουν έμπρακτα την συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών σε διάφορους τομείς, επί τη βάσει της αρχής του αμοιβαίου οφέλους.

  Τα δύο μέρη εξέφρασαν την βούληση να διατηρήσουν τις υψηλού επιπέδου ανταλλαγές, να εντατικοποιήσουν τις διμερείς συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα και να συμβάλουν στην εμβάθυνση της αμοιβαίας πολιτικής κατανόησης και εμπιστοσύνης, με σκοπό να τεθούν σταθερά πολιτικά θεμέλια για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας.

  Η Κίνα και η Ελλάδα επαναβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των άλλων κρατών, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Η.Ε., τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές και εκτελεστές.

  Οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν ότι θα σέβονται τις εκατέρωθεν θεμελιώδεις εθνικές θέσεις, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης.

  Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πάγια θέση της υπέρ της αρχής της «Μιας Κίνας», εκφράζει τον σεβασμό της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας και υποστηρίζει την επανένωση της Κίνας. Η Κίνα αναγνωρίζει και υποστηρίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στα διεθνή και περιφερειακά θέματα, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

  Η κινεζική Κυβέρνηση εξέφρασε την εκτίμησή της για τις επιτυχείς προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας και επανέλαβε ότι θα εξακολουθήσει να παρέχει στην Ελλάδα κάθε δυνατή υποστήριξη. Η ελληνική Κυβέρνηση εξέφρασε την εκτίμησή της για την σταθερή υποστήριξη της Κίνας σε αυτό το θέμα.

  Οι δύο πλευρές χαιρετίζουν την επανέναρξη διαπραγματεύσεων, με την μεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος και εκφράζουν την επιδίωξή τους όπως συμβάλουν για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσεως το συντομότερο δυνατόν, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

  Επίσης, συμφώνησαν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην εμβάθυνση της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο αμοιβαίως επωφελή, στην πλήρη υλοποίηση της "Στρατηγικής Ατζέντας Κίνας-Ε.Ε. 2020", στην θέσπιση των τεσσάρων εταιρικών σχέσεων που αφορούν την Ειρήνη, την Ανάπτυξη, την Μεταρρύθμιση και τον Πολιτισμό και στη διεύρυνση της παγκόσμιας επιρροής της σχέσης μεταξύ Κίνας και Ε.Ε..

  Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την διαδικασία διαπραγμάτευσης Συμφωνίας Επενδύσεων μεταξύ Κίνας και Ε.Ε. και να πραγματοποιήσουν κοινή μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Κίνας και Ε.Ε. Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επιλύσεως των εμπορικών διενέξεων μεταξύ Κίνας και Ε.Ε. είναι μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεως. Η Κίνα εκτιμά την θετική συνεισφορά της Ελληνικής κυβέρνησης κατά τη θητεία της εκ περιτροπής προεδρίας της Ε.Ε. για τη σύσφιξη της διμερούς σχέσης μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αμφότερα τα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους να εμβαθύνουν τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ τους εντός των διεθνών οργανισμών, όπως ο Ο.Η.Ε., σε μια προσπάθεια όπως συμβάλουν από κοινού στην αντιμετώπιση των συγχρόνων προκλήσεων και απειλών, τις οποίες αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα.

  Τα δύο μέρη αντιτίθενται στον κάθε μορφής προστατευτισμό ως προς το εμπόριο και τις επενδύσεις και είναι πρόθυμες να παρέχουν υποστήριξη και διευκόλυνση η μία στην άλλη, στους τομείς της χρηματοδότησης, των επενδύσεων, του εμπορίου κ.ά. Τα δυο μέρη εκφράζουν την βούλησή τους να λάβουν θετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στο διμερές Εμπόριο και η Κίνα εκφράζει τη βούληση να αυξήσει τις εισαγωγές ελληνικών ποιοτικών προϊόντων. Η Ελλάδα χαιρετίζει το ενδιαφέρον των κινεζικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως και δηλώνει την πρόθεσή της να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις και κάθε υποστήριξη.

  Οι δύο χώρες συμφώνησαν να προωθήσουν την διμερή θαλάσσια συνεργασία τους, σεβόμενες το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αντανακλάται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και άλλους συναφείς διεθνείς κανόνες.

  Στο Φόρουμ Θαλάσσιας Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2014, τα δύο μέρη θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα θαλάσσιας και ναυτιλιακής συνεργασίας. Ως περαιτέρω βήμα στο πεδίο αυτό, οι δύο χώρες εκφράζουν την βούληση να ορίσουν το 2015 ως Έτος Θαλάσσιας Συνεργασίας Κίνας-Ελλάδας και να θεσπίσουν Μηχανισμό Θαλάσσιας Συνεργασίας, με σκοπό να προωθηθεί η διμερής συνεργασία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, της εξερεύνησης και της αξιοποίησης των θαλάσσιων ορυκτών πόρων, της μελέτης του θαλασσίου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας πολιτικής, της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, της ενάλιας αρχαιολογίας κ.α. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι θα εξακολουθήσουν να ενθαρρύνουν την συνεργασία των εκατέρωθεν φορέων στον ναυπηγικό τομέα.

  Η Κίνα αναγνωρίζει την συμβολή της Ελληνικής Προεδρίας, κατά το α΄ εξάμηνο του 2014, στον εμπλουτισμό των θαλασσίων πολιτικών της Ε.Ε. και συμφώνησε με την Ελλάδα να καταβάλουν κοινές προσπάθειες, στο πλαίσιο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας-Ε.Ε., προκειμένου να υπάρξουν απτά αποτελέσματα στον τομέα της θαλάσσιας συνεργασίας Κίνας-Ε.Ε.

  Η Κίνα και η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την επιθυμία τους να λειτουργεί ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά με τρόπο αποτελεσματικό και αμοιβαίως επωφελή. Η Κίνα αποδίδει μεγάλη σημασία στο μοναδικό γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας να αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρώπη και, υπό αυτή την προοπτική, είναι έτοιμη να εντατικοποιήσει την συνεργασία με την Ελλάδα στους τομείς των βασικών υποδομών, όπως οι λιμένες, το οδικό δίκτυο, οι σιδηρόδρομοι κ.ά.. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη θετική συμμετοχή της Κίνας στην αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

  Τα δύο Μέρη υπογράμμισαν το κοινό ενδιαφέρον τους για τη διεύρυνση και ενδυνάμωση της διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας, η οποία θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των δύο λαών. Για την αποτελεσματικότερη προώθηση της εν λόγω συνεργασίας συμφωνήθηκε η αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων.

  Η Κίνα και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη βούληση για διεύρυνση της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού τους στα αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή σπουδαστών. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία για προώθηση της συνεργασίας τους στο πεδίο των κλασικών σπουδών και της μελέτης, τόσο των αρχαίων πολιτισμών τους, όσο και των σύγχρονων κοινωνιών τους.

  Η Κίνα και η Ελλάδα, ως αρχαίες κοιτίδες πολιτισμού, δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

  Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη δεσμευθεί να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τις οικείς συμβάσεις της UNESCO, αλλά και για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

  Το κάθε μέρος θα ενθαρρύνει τους πολίτες του να ταξιδεύουν στο άλλο και θα παρέχει διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων. Οι δύο Κυβερνήσεις καλωσορίζουν την διοργάνωση τουριστικών εκδηλώσεων της Ελλάδας στην Κίνα και της Κίνας στην Ελλάδα.

  Τέλος, Κίνα και Ελλάδα επιθυμούν να ενισχύσουν την μεταξύ τους αθλητική συνεργασία και να την θέσουν σε σταθερό πλαίσιο. Η Κίνα εκτιμά την υποστήριξη και συνδρομή της Ελλάδας στην προετοιμασία και την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου και των Ολυμπιακών Αγώνων των Νέων του Nanjing. Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη συμβολή της Κίνας στην προώθηση του Ολυμπιακού πνεύματος και εκφράζει την ευχή όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του Nanjing πραγματοποιηθούν με μεγάλη επιτυχία.

  Σήμερα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά συμφωνιών συνεργασίας και συμβάσεων στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου, της θαλάσσιας συνεργασίας, της ναυτιλίας, του πολιτισμού, της έρευνας και τεχνολογίας, της συνεταιρικής καινοτομίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας κ.ά.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα