• Πτυχία υπάρχουν...

  5:20 μμ, Πέμπτη 07 Ιουν 2012 5:20 μμ, Πέμπτη 07 Ιουν 2012

  Μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από τα σχολεία της Ευρώπης και αύξηση των πτυχιούχων σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

  Συγκεκριμένα, το 2011, το ποσοστό των νέων που αποχωρούν πρόωρα από τα σχολεία στην Ε.Ε. μειώθηκε στο 13,5%, έναντι 14,1%, το 2010 και 17,6%, το 2000. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 13,1% για το 2011, 13,7% για το 2010 και 18,2% για το 2000. Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο ορίζεται το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18- 24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πολύ και δεν παρακολουθούν πλέον προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η Μάλτα (33,5%), η Ισπανία (26,5%) και η Πορτογαλία (23,2%) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Άλλα κράτη- μέλη που έχουν μειώσει τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο είναι η Κύπρος (11,2%), η Λετονία (11,8%) και η Βουλγαρία (12,8%). Έντεκα κράτη- μέλη ξεπέρασαν το όριο του 10%.

  Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το κατά πόσον η πρόοδος που σημειώνεται και στους δύο στόχους είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων που θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση, ή είναι αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας των νέων, οι οποίοι παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση.

  σχολίασε κι εσύ
  σχετικά άρθρα